הכהנת. המסע אל אירלנד הקדומה. מדיניות ביטולים

  • ביטול השתתפות בסדנה יעשה בעל פה ובכתב – באמצעות המייל שלי luliyaya@gmail.com
  • דמי ההרשמה לא יוחזרו למבטלות את הסדנה מטעמן.
  • במקרה של ביטול הסדנה 8-4 שבועות לפני תחילת הסדנה, ישולם 50% מערך הסדנה בתאריך ההרשמה. (פחות דמי ההרשמה)
  • במקרה של ביטול 4 שבועות, עד שבועיים לפני תחילת הסדנה, ישולם 75% מערך הסדנה בתאריך ההרשמה. (פחות דמי ההרשמה)
  • במקרה של ביטול שבועיים לפני הסדנה היא תחוייב במלואה.

* דמי ההרשמה לא יוחזרו למעט ביטול הסדנה מטעם המארגנת.

* בנוסף – במקרה של ביטול הסדנה מטעם המארגנת בלבד יוחזר ביטוח ביטול טיסה, באם שולם.